my energy community

Česta pitanja

 

1. Koja je prednost podataka u realnom vremenu?

Glavna prednost podataka u realnom vremenu je dostupnost povijesnih i trenutnih mjernih podataka, mogućnost praćenja i kontrole ili prilagodbe vlastite potrošnje električne energije.

2. Koji su podatci dostupni korisniku?

Korisniku su dostupni mjerni podatci o preuzetoj snazi, predanoj snazi, naponu, struji i električnoj energiji po pojedinim tarifama.

3. Koji je vremenski interval podataka?

Korisnik može odabrati željeni vremenski interval – 15-minutni, dnevni, tjedni ili mjesečni

4. Koja je rezolucija dostupnih mjernih podataka?

Mjerni podatci na grafu prikazuju podatke u odabranom mjernom intervalu.
Detaljniji podaci dostupni su korisniku prilikom izvoza podataka klikom na ikonu “IZVEZI” 

5. Što prikazuje graf preuzete snage (power consumed)?

Graf preuzete snage prikazuje energiju koju korisnik preuzme iz elektroenergetske mreže u vremenskom intervalu t. Mjerna jedinica za snagu je watt (oznaka: W).

6. Što prikazuje graf predane snage (power produced)?

Graf predane snage prikazuje energiju koju korisnik s vlastitom proizvodnjom preda u elektroenergetsku mrežu u vremenskom intervalu t. Mjerna jedinica za snagu je watt (oznaka: W).

7. Što označavaju L1, L2 i L3?

L1, L2 i L3 označavaju tri faze kod korisnika s trofaznim brojilom.

8. Što označavaju tarifa 1 i tarifa 2?

Tarifa 1 označava višu tarifu, a tarifa 2 označava nižu tarifu. Raspored dnevnih tarifa definiran je za:
Zimsko računanje vremena: viša tarifa 7:00 – 21:00, niža tarifa 21:00 – 7:00
Ljetno računanje vremena: viša tarifa 8:00 – 22:00, niža tarifa 22:00 – 8:00

9. Što je limitator?

Limitator je uređaj pomoću kojeg je maksimalna snaga istovremeno uključenih električnih uređaja kod krajnjeg kupca ograničena na veličinu definiranu elektroenergetskom suglasnošću od strane HEP ODS-a. Snaga limitatora određuje se prema nazivnoj snazi priključka na mrežu.

10. Što prikazuje graf snage?

Snaga je promjena energije u jedinici vremena. Povezanost snage i električne energije prikazana je formulom: