Podijeli energiju u stvarnom vremenu

my energy community

Platforma za energetske zajednice u kojima će tokovi energije i povezane cijene biti dostupni krajnjim korisnicima u stvarnom vremenu.

Što su energetske zajednice?

Energetske zajednice su relativno novi koncept koji potiče građane na suradnju u aktivnostima povezanim s energetskim sektorom. Sudjelovanje je otvoreno i demokratsko, a glavni cilj je dobrobit članova i lokalne zajednice. Energetska zajednica predstavlja skupinu pojedinaca i malih poduzeća sa zajedničkim ciljem omogućavanja i korištenja energetskih usluga kao što su proizvodnja, potrošnja, skladištenje, agregacija, itd.
U paketu mjera Čista energija za sve Europljane Europska komisija je predstavila pravni okvir u kojem su građani stavljeni u samo središte energetske tranzicije. Uloga energetskog vlasništva zajednice prepoznata je u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva. Nove definicije za energetsku zajednicu obnovljive energije i energetsku zajednicu građana dane su u Direktivi o obnovljivoj energiji II (engl. The Renewable Energy Directive II -RED II) i Direktivi o unutarnjem tržištu električne energije (engl. The Internal Electricity Market Directive – IEMD). Uz podupirući pravni okvir, građani su snažno motivirani da prijeđu iz pasivnih potrošača u aktivne sudionike u energetskoj tranziciji.

Zašto osnovati energetsku zajednicu?

Fotonaponski sustavi pretvaraju energiju sunca u električnu energiju pomoću solarnih panela i izmjenjivača struje DC/AC. Tako proizvedena električna energija je promjenjiva i nestalna zbog velikih oscilacija intenziteta sunčevog zračenja pa ju je vrlo teško uravnotežiti s potrošnjom električne energije. Kako bi se što više proizvedene električne energije iskoristilo na mjestu proizvodnje, pojavile su se nove mogućnosti za članove zajednice (npr. kućanstva, mala i srednja poduzeća, javne ustanove, i sl.) koji tu energiju mogu međusobno dijeliti. Članovi mogu dobiti pristupačnije cijene električne energije iz zajednice nego od tradicionalnog opskrbljivača zbog ukidanja gotovo svih naknada mrežarine te prijenosa električne energije. Vlasnici solarnih elektrana višak proizvedene energije mogu prodavati članovima zajednice po višim cijenama u odnosu na otkupne cijene koje bi im nudio opskrbljivač. Ovo je win-win situacija za svakog sudionika energetske zajednice.

Prednosti Energetskih zajednica

pristupačnije cijene električne energije

lokalna proizvodnja i potrošnja električne energije

poticanje obnovljivih izvora

smanjenje troškova, gubitaka i emisija štetnih plinova

povećanje neovisnosti o elektroenergetskoj mreži

fleksibilnost potrošnje

Sudjeluj u pilot projektu

Prijavite se za sudjelovanje u pilot projektu koji će vam omogućiti uvid u potrošnju vaše električne energije u stvarnom vremenu.

O nama

My Energy Community je razvojno-istraživački projekt osnovan 2022.godine i sufinanciran od Innovation Norwaya.
Syntio d.o.o. je nositelj projekta uz Grid ONE d.o.o. kao projektnog partnera.

Syntio je tvrtka koja se bavi podatkovnim inženjeringom u cloudu i svoju ulogu pronalazi u povezivanju podatkovnog inženjeringa, cloud tehnologija i inovativnosti. To čini dijeljenjem znanja i isporukom rješenja koje tvrtkama omogućuju bolje razumijevanje njihovih podataka, unaprjeđenje poslovanja i digitalnu transformaciju. Syntio je osnovan 2017. godine u Zagrebu u Hrvatskoj, a s ciljem proširenja globalnog otiska u inženjerstvu.

Grid ONE  je inženjering tvrtka fokusirana na elektroenergetske sustave i aktivnosti u domeni energetske tranzicije i obnovljivih izvora energije. To je razvojno istraživački centar proizvoda i usluga za potrebe napredne elektroenergetske mreže. Iako je tvrtka mlad startup, Grid ONE vrlo brzo pronalazi svoje mjesto na tržištu. Svojim znanjem i iskustvom doprinosi razvoju i povezivanju istraživačkih, inženjerskih i lokalnih zajednica.

Ciljevi/Aktivnosti

Glavni cilj je pružanje platforme za energetske zajednice u kojima će tokovi energije i povezane cijene biti dostupni krajnjim korisnicima u stvarnom vremenu. Na platformi će bit dostupni podaci o dijeljenju energije te raspoložive količine energije iz različitih izvora (tradicionalni opskrbljivači energije i integrirane solarne elektrane) s pripadajućim cijenama. Rezultat će biti korištenje zelene energije na mjestu proizvodnje uz smanjenje troškova i gubitaka za članove energetske zajednice i mrežne operatere. Sunčana elektrana postat će investicijski atraktivnija što će dugoročno rezultirati smanjenjem CO2 emisija, pozitivnim učinkom na klimu i višom razinom kvalitete zraka.
Ključni problem je nedostatak informacija o tokovima električne energije u stvarnom vremenu. Konkretne aktivnosti za rješenje ovog problema uključuju razvoj Smart Meter WIFI čitača za dohvaćanje mjernih podataka u stvarnom vremenu, razvoj upravljačkog sučelja za korisnike i razvoj modela dinamičkog dijeljenja energije.

Zakonodavni okvir

Regulatorni okvir energetskih zajednica u Hrvatskoj uglavnom je prijevod zakona i direktiva Europske unije.
Energetske zajednice obnovljive energije i energetske zajednice građana definirane su kao pravna osoba čije je sudjelovanje otvoreno i dobrovoljno. Glavni cilj je ekološka, ekonomska i socijalna dobrobit lokalne zajednice, a ne financijska dobit. Snaga isporučena u mrežu ograničena je na 80% priključne snage. Svi članovi moraju biti priključeni na istu SN/NN transformatorsku stanicu. Načelo glasovanja je jedan glas po jednom članu. Članovi mogu sklopiti ugovor s različitim opskrbljivačima. Opskrbljivač zahtjeva ključ dijeljenja proizvedene energije, ali isti još nije zakonski definiran.

Preuzmite dokumente