my energy community

Politika privatnosti i kolačića

 

Grid One d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, OIB 21721383787 i Syntio d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, OIB: 88942753905 (dalje: Društva) su trgovačka društva koja pružaju usluge putem My Energy Community platforme.

 

My Energy Community je platforma koja omogućava uslugu daljinskog očitavanja mjerenja podataka s naprednih brojila električne energije putem uređaja koje Društva uz dogovorene uvjete daju na korištenje za potrebe pružanja usluge (dalje: Uređaj).

 

Usluga se pruža u sklopu pilot projekta koje Društva provode u suradnji s HEP operaterom distribucijskog sustava (dalje: HEP ODS) radi verifikacije tehničkih mogućnosti naprednih brojila električne energije s dugoročnim ciljem da se po okončanju pilot projekta omogući svakom korisniku ugovaranje usluge praćenja i preuzimanja podataka o potrošnji/proizvodnji električne energije u stvarnom vremenu.

 

Kako bi opravdala i zadržala Vaše povjerenje, Društva posebnu pažnju poklanjaju adekvatnoj zaštiti osobnih podataka u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 od 27. travnja 2016.).

 

Politika privatnosti za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka i primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju Društva vrše sukladno ciljevima i aktivnostima u okviru korištenja usluge preko MEC platforme, odredbama Opće Uredbe i ove Politike.

 

Cilj Politike privatnosti je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

Na ovoj stranici pružaju Vam se informacije o tome kako i zašto Društva koja pružaju uslugu kroz MEC platformu prikupljaju i obrađuju Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava u pogledu Vaših osobnih podataka pripadaju.

 

Molimo Vas da ove obavijesti pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste u potpunosti bili svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

 

 1. TKO JE VODITELJ OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

 

Trgovačka društva Grid One i Syntio prikupljaju Vaše osobne podatke, određuju svrhe i način njihove obrade te su odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim europskim i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Društva u obavljanju svog poslovanja predstavljaju voditelje obrade, pri čemu ona s Vašim podacima postupaju isključivo u skladu s važećim propisima te im osiguravaju adekvatnu razinu zaštite i sigurnosti.

 

Određeni osobni podaci su voditeljima obrade nužni kako bi Vam mogli omogućiti korištenje proizvoda ili pružanje usluge u okviru korištenja usluge preko MEC platforme. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Društvima, to možete slobodno odbiti, ali tada Društva možda neće biti u mogućnosti isporučiti Vam proizvode ili pružiti usluge za koje ste zainteresirani.

 

Kontakt podaci

 • Grid One d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb, OIB 21721383787
 • Syntio d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, OIB: 88942753905
 • Kontakt e-mail adresa: privacy@myenergycommunity.eu

 

 1. KOJI OSOBNI PODACI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU?

 

U svom djelovanju Društva mogu prikupljati, pohranjivati i koristiti (obrađivati) sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:

 

 1. I) Podaci koje dobivamo izravno od Vas:

 

 • opći identifikacijski podaci i kontakt podaci koji su povezani s uslugom i ugovorom (ime i prezime vlasnika priključka, e-mail adresa vlasnika priključka i adresa mjernog mjesta)
 • drugi podaci ako za to postoji valjana pravna osnova (npr. slanje newslettera, zaprimanje upita preko kontakt obrasca, itd.).

 

 1. II) Podaci koje drugi prikupljaju o vama:

 

 • za potrebe verifikacije tehničkih mogućnosti naprednih brojila električne energije surađujemo s Hrvatskom elektroprivredom (HEP) i Operatorom distribucijskog sustava (ODS) od kojih prikupljamo podatke konfigurirane na vašem brojilu, uključujući informacije o kompatibilnosti brojila, kako bismo osigurali ispravno funkcioniranje naše platforme i pružili vam personalizirane usluge.

 

III) Podaci koje automatski prikupljamo:

 

 • koristimo kolačiće i prikupljamo informacije koje se odnose na IP adresu, preuzeti sadržaj, broj posjetitelja, vrijeme posjeta te demografske podatke posjeta po zemljama u statističke svrhe. Informacije prikupljene na taj način ne otkrivamo trećim stranama ni pod kojim uvjetima, osim u slučaju zakonske obveze. Više informacija o kolačićima te kako ih isključiti pročitajte ovdje.

 

 1. KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

 

Društvo prikuplja Vaše osobne podatke izravno od Vas, od trećih strana ili automatski na načine opisane u  prethodnom odlomku.

 

 U trenutku registracije na našoj web aplikaciji nužna nam je Vaša e-mail adresa.

 

Za potrebe provjere kompatibilnosti brojila i Uređaja nužni su nam ime, prezime vlasnika priključka i adresa mjernog mjesta. Ako se prijavljujete za sudjelovanje kroz naš upitnik, uz navedene osobne podatke tražit ćemo Vas i e-mail adresu kako bismo Vam mogli povratno javiti rezultat provjere.

 

Od HEP-ODS-a prikupljamo podatke o kompatibilnosti Vašeg brojila za potrebe verifikacije tehničkih mogućnosti korištenja usluga platforme.

 

Spajanjem Uređaja na brojilo električne energije i korištenjem Uređaja podaci o potrošnji/proizvodnji električne energije dostupni su Vam u svakom trenutku putem web aplikacije.

 

Podaci o potrošnji/proizvodnji Vam koriste za praćenje potrošnje/proizvodnje električne energije u stvarnom vremenu, a Društva ih u agregiranom obliku (bez osobnih podataka) obrađuju u statističke svrhe i radi poboljšanja usluge.

 

Prilikom posjete web stranici www.myenergycommunity.eu i web aplikaciji za praćenje potrošnje/proizvodnje električne energije u stvarnom vremenu, server automatski prikuplja informacije o Vašoj IP adresi. Naš internetski server ne prikuplja Vašu e-mail adresu ili bilo koju drugu informaciju po kojoj bismo Vas mogli identificirati.

 

Web aplikacija ne profilira korisnike niti automatizirano donosi odluke temeljem profila korisnika.

 

 1. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

 

Društva pružatelji usluga prikupljaju i obrađuju Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe, ali uvijek na valjanoj pravnoj osnovi.

 

Svrhe u koje Društva prikupljaju i obrađuju Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:

 

 • identifikacija korisnika (upiti i reklamacije) te izvršavanje zahtjeva korisnika
 • neprekidno pružanje usluga u sklopu MEC platforme
 • korištenje svih usluga na web stranici myenergycommunity.eu
 • što učinkovitiji odgovor na Vaš upit upućen preko kontakt obrasca
 • statistička obrada podataka
 • slanje novosti, obavijesti i drugih informativnih materijala o aktualnostima, događajima, edukacijama, projektima, tribinama i konzultacijama u području razvitka i unapređenja energetskih zajednica građana

 

Osobni podaci koje nam pružite pri popunjavanju obrazaca na web stranici ili prilikom komuniciranja s nama putem telefona ili e-maila tipično uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, broj telefona i njih ćemo koristiti kako bismo Vam pružili što učinkovitiji odgovor na Vaš upit.

 

Davanjem privole o primanju naših obavijesti putem e-mail adrese Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u svrhu slanja obavijesti o novostima, događajima, edukacijama, projektima, tribinama i konzultacijama u području razvitka i unapređenja energetskih zajednica građana te aktivnosti povezanih s djelovanjem MEC platforme. Danu privolu možete opozvati u svakom slučaju i u svakom trenutku slanjem zahtjeva na e-mail adresu privacy@myenergycommunity.eu, a mi ćemo postupiti prema Vašem zahtjevu.

 

Ako ste putem forme na web stranici podijelili s nama svoju e-mail adresu u svrhu primanja obavijesti o našim novostima, time ste nam dali i svoju privolu da Vam takve obavijesti šaljemo putem e-mail-a. Odjavom možete povući danu privolu u svakom trenutku.

 

 1. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

 

Pružatelji usluge preko MEC platforme ulažu posebne napore kako bi osigurali da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama.

 

Pružatelji usluge koriste web alate za analizu prometa na stranici. Odnos pružatelja usluge preko MEC platforme i svih trećih strana s kojima se dijele Vaši podaci uređen je posebnim ugovorima usklađenim s Općom uredbom o zaštiti podataka, a koji jamče da se osobni podaci (e-mail adresa, anonimne statistike o prometu na mrežnoj stranici i sl.) koriste isključivo u svrhe za koje je dana Vaša privola.

 

Ako je za potrebe usluge potrebno angažirati treće osobe, pružatelji usluge osiguravaju da se i u tom slučaju poštuje pravni okvir za obradu Vaših osobnih podataka koji osigurava sigurnost Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. U slučaju korištenja bilo kojeg oblika vanjskih usluga koje uključuju pristup Vašim osobnim podacima, pristup se uređuje ugovornim odnosom usklađenim s Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

Pružatelji usluge preko MEC plaftorme ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke činiti dostupnim trećima bez da za isto postoji valjana pravna osnova i svrha obrade.

 

 1. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?

 

Vaše osobne podatke obrađuje se unutar EU-a/EGP-a.


Ako će osobne podatke biti potrebno obrađivati izvan EU-a/EGP-a, društva koji pružaju usluge preko MEC platforme će prije izvoza podataka poduzeti sve radnje potrebne za zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 1. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?


Svaki ispitanik čije osobne podatke pružatelji usluge preko MEC platforme obrađuju kao voditelji obrade ima sljedeća prava:

 

– pravo na pristup podacima – omogućuje ispitaniku da od društava bude informiran o tome obrađuju li se njegovi podaci, o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni i sl.

– pravo na ispravak podataka – omogućuje ispitaniku da zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega

– pravo na brisanje – omogućuje ispitaniku da zatraži brisanje osobnih podataka, pri čemu društva ne smiju izbrisati ispitanikove osobne podatke ako je njihova obrada nužna (npr. udovoljenje propisanoj obvezi čuvanja podataka ili u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva)

– pravo na ograničenje obrade – ispitanik može zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita i protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik podnio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade interese ispitanika

– pravo na prenosivost podataka – omogućuje ispitaniku prijenos podataka drugom voditelju obrade; potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika koje je sam pružio pružateljima usluga preko MEC platforme

– pravo na prigovor – omogućuje ispitaniku da podnese prigovor na obradu osobnih podataka od strane voditelja obrade. Društva pružetalji usluga preko MEC platforme će se suzdržati od daljnje obrade osobnih podataka ispitanika, osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje nadilaze interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva

– pravo na pritužbu nadzornom tijelu – ako smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši Opću uredbu o zaštiti podataka, ispitanik može uputiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete podnijeti:

 • poštom na adresu:
 • elektronskom poštom na: privacy@myenergycommunity.eu

 

Pružatelji usluge preko MEC platforme će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, o čemu su Vas pružatelji usluge obavezni obavijestiti.

 

 1. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

 

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete u svakom trenutku uputiti društvima – pružateljima usluge preko MEC platforme, nakon čega oni više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako drugačije nije određeno važećim propisima.

 

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Više informacija o vašim pravima vezano za osobne podatke možete pronaći na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka: www.azop.hr.

 

 1. KOLIKO DUGO PRUŽATELJI USLUGE ČUVAJU VAŠE OSOBNE PODATKE?

 

Pružatelji usluge čuvaju Vaše osobne podatke za cijelo vrijeme trajanja ostvarivanja svrhe obrade. Ako Vas zanimaju detalji i rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati na e-mail adresu: privacy@myenergycommunity.eu.

 

Pružatelji usluge neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje su navedene podatke prikupili.

 

 1. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Pružatelji usluge redovito dopunjavaju ovu Politiku privatnosti u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osiguravaju da je njena najnovija verzija uvijek dostupna na web stranici: https://www.myenergycommunity.eu/politika-privatnosti.

 

U slučaju značajne promjene sadržaja Politike privatnosti koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode i/ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.

————-

* Zadržavamo pravo da s vremenom promijenimo ili nadopunimo informacije sadržane na ovoj stranici, stoga molimo posjetitelje i korisnike naše web stranice da povremeno pogledaju ovu stranicu kako bi se što točnije informirali o načinima na koje štitimo njihovu privatnost. Svojim daljnjim prisustvom na našim stranicama i korištenjem naših usluga smatramo da prihvaćate sve opisane odredbe o upotrebi kolačića i zaštiti privatnosti.

POLITIKA KOLAČIĆA

 

Kako bi naša web stranica funkcionirala ispravno te da možemo kontinuirano vršiti daljnja unaprijeđena stranice u svrhu poboljšavanja Vašeg iskustva pri njenom korištenju, potrebno je da ova stranica na Vaše računalo pohrani malu količinu informacija (cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu metodu, a prema odredbama Europske unije od 25. ožujka 2011. obvezni smo od Vas zatražiti pristanak za njeno korištenje.

 

Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Njihovim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neće Vam biti dostupne sve njene mogućnosti.

 

Što su kolačići (cookies)?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane posjećene web stranice. Obično se spremaju Vaše postavke (kao što je odabrani jezik ili adresa), a prilikom naknadnog otvaranja web stranice internetski preglednik koristi kolačiće koji pripadaju toj stranici. Kolačići su u stanju spremiti velik raspon informacija kao i osobne informacije (adresa e-pošte ili Vaše ime), no ove informacije mogu biti spremljene jedino pod uvjetom da Vi to sami omogućite.

 

Web stranice mogu dobiti pristup samo onim informacijama za koje imaju dopuštenje, a ne i ostalim datotekama na Vašem računalu. Informacije povezane s kolačićima ne služe za Vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom.

 

Kako onemogućiti kolačiće?

Ako isključite kolačiće, oni se neće pohraniti na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se podešavati unutar vašeg Internet preglednika (Firefox, Chrome, Opera, Safari), no njihovim onemogućavanjem nećete biti u stanju koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

 

Vrste kolačića

 

Kolačići prve strane

Ova vrsta kolačića dolazi s web lokacije koje ste posjetili, a dijele se na privremene ili stalne.

 

Kolačići treće strane

Dolaze s drugih web lokacija (npr. Google Analytics ili reklame) koje se nalaze na web stranici koju ste posjetili. Pomoću ove vrste kolačića web stranice mogu pratiti akcije korisnika u svrhe statistike.

 

Privremeni kolačići

Takozvani kolačići sesije koriste se za pohranu privremenih podataka, a nestaju s Vašeg računala pri zatvaranju preglednika.

 

Stalni kolačići

Ostaju na Vašem računalu nakon zatvaranja preglednika. Web stranice ih koriste za pohranu podataka (npr. zaporka i ime za prijavu) kako se ne bi morali prijavljivati prilikom ponovnog posjeta određenoj stranici. Stalni kolačići ostaju na Vašem računalu dok ih ne obrišete, odnosno dok ne dostignu određeno vrijeme zadržavanja kolačića.

Kolačići prema funkciji

Tehnički kolačići obavezni su (uvijek aktivni) kolačići nužni za funkcioniranje internet lokacije. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na Vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrasca. Na Vašem pregledniku možete uključiti postavike blokiranja tih kolačiće ili upozorenja o njima, no u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi Vas mogle identificirati.

 

Funkcionalni kolačići (mogu se isključiti) omogućuju internet lokaciji pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.

 

Statistički kolačići (mogu se isključiti) omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti  internet mjesta.

 

Marketinški kolačići (mogu se isključiti) služe za praćenje korisnika kroz web stranice i prikazivanje ciljanih oglasa.

 

Koristi li www.myenergycommunity.eu kolačiće?

Da, obavezne kolačiće i statističke kolačiće (Google Analytics) u svrhu poboljšanog korisničkog iskustva.

————-

* Zadržavamo pravo da s vremenom promijenimo ili nadopunimo informacije sadržane na ovoj stranici, stoga molimo posjetitelje i korisnike naše web stranice da povremeno pogledaju ovu stranicu kako bi se što točnije informirali o načinima na koje štitimo njihovu privatnost. Svojim daljnjim prisustvom na našim stranicama i korištenjem naših usluga smatramo da prihvaćate sve opisane odredbe o upotrebi kolačića i zaštiti privatnosti.